Monify biznesa modelis — uz ko tas balstās?

Ikviena uzņēmuma konkurētspēju nosaka tas, cik labi uzņēmums risina savu klientu problēmas. Galvenā problēma, ko risina Monify, ir finansējuma trūkums uzņēmumu attīstībai. Mūsu pieeja balstās uz vienkāršu pārliecību: biznesa kreditēšanas tirgū ilgtermiņa panākumus spēj gūt tas, kurš ar saviem produktiem veicina savu klientu izaugsmi. Kā tieši to dara Monify?

Biznesa kreditēšanas tirgū noteicošo lomu tradicionāli ieņem bankas, taču pēdējos gados eksperti arvien biežāk runā par digitālo revolūciju nozarē, ko virza rosīgi finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, kas maziem un vidējiem uzņēmumiem piedāvā ātrākus un pieejamākus aizdevumus.

Monify ir viens no šādiem aizdevējiem. Mūsu misija ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi, sniedzot tiem ātrus un reālām vajadzībām piemērotus aizdevumus. Par savas izaugsmes galveno virzītājspēku Monify no paša sākuma atzina savu klientu attīstību. Kā to saprast? Ļoti burtiski: jo straujāk mazie un vidējie uzņēmumi attīstās, izmantojot ārējo finansējumu, jo lielāks kļūst to pieprasījums pēc kvalitatīviem aizdevumiem, jo veiksmīgāk klājas aizdevējiem.

Biznesam pieejamo finansējuma produktu klāts ir plašs, taču daudzi no tiem tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav viegli pieejami. Monify spēlē vienā līgā ar tiem aizdevējiem, kas aizdevumus vēlas padarīt pieejamus pēc iespējas plašākam uzņēmumu skaitam. Inovatīvi, finanšu tehnoloģijās iesvaidīti aizdevēji veiksmīgi pilda šo lomu, taču viņiem ir jāsaskaras ar vienu būtisku šķērsli — uzņēmumu iekšējām bailēm no izaugsmes, kas kavē to attīstību un neļauj pilnībā īstenot savu potenciālu.

Pēc Eiropas Komisijas datiem, mazo un vidējo uzņēmumu pienesums Latvijas tautsaimniecībā veido 70%. Tas nozīmē, ka attīstības baiļu pārvarēšana ir būtisks nosacījums valsts ekonomikas izaugsmei. Labākais veids, kā tikt vaļā no nepamatotām bailēm, protams, ir veiksmīgs, pieredzē pārbaudīts rezultāts. Tāpēc katrs aizdevējs, kas uzņēmumiem palīdz sasniegt labus rezultātus, reizē veicina uzņēmējdarbības izaugsmi plašākā mērogā.

Vairāk nekā 80% Monify klientu mūsu finansējumam piesakās atkārtoti, jo no pieredzes zina, cik spēcīgu dzinuli biznesam var sniegt īstā brīdī saņemts aizņēmums, kas tiek pareizi izlietots. Arī viņi ar savu pozitīvo piemēru uzlabo uzņēmējdarbības vidi kopumā — jo grauj mītu par biznesa aizdevumu kā ārkārtas opciju, kas jāizmanto vien sarežģītā situācijā. Veiksmīgi augot, šie uzņēmumi ļauj arī mums augt kopā ar viņiem.

Atkārtotu aizņēmumu augstais rādītājs reizē liecina par mūsu prasmi atlasīt uzņēmumus, kuri saņemtos līdzekļus spēj efektīvi ieguldīt. Tas krasi atšķir ātros biznesa aizdevumus no ātrajiem kredītiem privātpersonām — ja Monify piešķirtu finansējumu kuram katram, neizvērtējot pieteicēja spēju aizdevumu atmaksāt, mēs ātri vien būtu spiesti pacelt savu produktu izmaksas.

Tāpēc Monify rūpīgi izvērtē katru pieteikumu, jo grib attīstīties kopā ar veiksmīgajiem un pasargāt no nepārdomāta riska tos, kuri aizņēmumam vēl nav gatavi. Mūsu pieredze ļauj secināt — ambiciozi un mērķtiecīgi uzņēmēji zina, kā likt ārējam finansējumam maksimāli strādāt savā labā — ne tikai panākot izaugsmes izrāvienu, bet arī ar uzviju kompensējot aizņēmuma izmaksas. Mūsu mērķis ir palīdzēt šādiem uzņēmējiem sasniegt viņu mērķus.